INTERPERSONNEL Polska Sp. z o.o.
ul. Kosynierów 44
41-219 Sosnowiec

+48 32 205 90 84
+48 786 869 707
+48 510 844 290

Dane spółki

INTERPERSONNEL Polska Sp. z o.o.
ul. Kosynierów 44, 41-219 Sosnowiec

NIP: 9542747384 REGON: 243493320
KRS: 0000498608 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego: 5.000,00 zł

Nr rachunku bankowego

Bank Handlowy w Warszawie SA,
ul. Goleszowska 6, 01-249 Warszawa

PLN / 59 1030 0019 0109 8503 0006 9051

EUR / IBAN CODE: PL69103000190109780601026652
SWIFT CODE: CITIPLPX

INTERPERSONNEL Polska Sp. z o.o. jest agencją zatrudnienia z siedzibą w Sosnowcu, wpisaną do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 10546 (zobacz certyfikat).